Charakter kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny, jak sama nazwa wskazuje przydzielany jest przez banki na zamierzenia inwestycyjne. Mogą być to inwestycje w dobra materialne, np. zakup samochodu lub innego środka transportu, czy też budowa bądź modernizacja nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ale też inwestycje związane z zakupem papierów wartościowych, akcji lub udziałów, a więc inwestycje niematerialne i finansowe. Generalnie inwestycje te mają prowadzić do powiększenia wartości środków trwałych, którymi dysponuje kredytobiorca. Z natury rzeczy kredyty inwestycyjne przyznawane są na dłuższy okres. Oczywiście rozłożone są na raty i obłożone są oprocentowaniem. Jednak jego przyznanie jest w dużej mierze uzależnione od sporządzenia przez wnioskodawcę odpowiednich kalkulacji, które wykażą opłacalność planowanego przedsięwzięcia. Konieczne jest więc przedstawienie rzetelnych kosztorysów, planów inwestycyjnych i ewentualnych zagrożeń wiążących się z realizacją zamierzenia. Dopiero po pozytywnej weryfikacji bank decyduje się na udzielenie kredytu.

www.rta.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here