Czym jest ocena punktowa (scoring)?

Scoring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Wiarygodność kredytową klienta określa się w tym przypadku na podstawie porównywania jego profilu z profilem klientów, którzy wcześniej otrzymali kredyty i spłacali je terminowo. Im większe podobieństwo pomiędzy zestawianymi wartościami, tym wyższą ocenę punktową otrzymuje potencjalny kredytobiorca. Korzystna ocena zwiększa prawdopodobieństwo spłacania przez konkretną osobę zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązania finansowego wobec banku. Ocenę punktową wylicza się na podstawie danych na temat klienta, otrzymywanych od banków, a w niektórych przypadkach również od SKOK-ów. Usługę, o której tutaj mowa, świadczą biura kredytowe, takie jak choćby BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Na ocenę punktową składa się suma punktów, które potencjalny kredytobiorca uzyskuje za konkretne elementy swojego profilu. Ewentualne opóźnienia w spłacie kredytu działają na niekorzyść potencjalnego kredytobiorcy, ponieważ obniżają jego ocenę punktową.

www.pracorama.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here