Kto uczestniczy w transakcji leasingu?

Leasing, choć nie jest najpopularniejszą formą nabywania pojazdów, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przez leasing rozumiemy umowę zawieraną na czas określony, która zobowiązuje jedną ze strony do przekazania prawa do korzystania z pojazdu (samochód leasingowy) na rzecz drugiej osoby za odpowiednią opłatą i na czas określony.Warto wiedzieć jednak także to, kto zwykle uczestniczy w transakcjach leasingu, poza zbywcą oraz leasingobiorcą. Jeśli chcemy leasingować samochód, musimy liczyć się z obecnością towarzystwa ubezpieczeniowego. Jego zadaniem jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu. O tym, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie wybrane decyduje zbywca. Niekiedy, podczas transakcji leasingu wymagana jest obecność poręczyciela. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy wiarygodność leasingobiorcy bądź jego kondycja finansowa wywołuje zastrzeżenia u zbywcy. Poręczenie stanowi bowiem dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia (i jest to najczęstsze rozwiązanie), zastawu bądź hipoteki. Jeśli chcemy leasingować pojazd, wówczas w transakcji najczęściej uczestniczy także „podmiot przerabiający samochód. Są to firmy związane z firmą leasingową, dealerem lub producentem pojazdu.

www.automis.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here