Podanie o urlop wychowawczy

Urodzenie dziecka związane jest nie tylko z ogromnymi zmianami w kobiecym organizmie, ale również ze zmianami w całym dotychczasowym życiu – wszystko dosłownie staje na głowie i zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Odtąd nic już nie jest takie, jak przedtem, a dziecko staje się dla matki zdecydowanie najważniejszą istotą na świecie.
Każdej kobiecie z tytułu ciąży oraz macierzyństwa przysługują pewne prawa związane z życiem zawodowym. Jeśli kobieta nie czuje się dobrze lub jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić kobiecie ciężarnej odpowiednich warunków pracy do jej stanu, w jakim się znajduje, kobieta może pozostać na zwolnieniu lekarskim. Jeszcze do niedawna w przypadku ciężarnych możliwa była praca przed komputerem nie dłużej niż 4 godziny dziennie. Obecnie prawo polskie się zmieniło i głosi, że ciężarna może spędzać w pracy przed komputerem normalne, przepisowe 8 godzin.
Po porodzie kobieta może dobrowolnie przebywać na urlopie macierzyńskim do roku czasu od dnia porodu. Jeśli ma takie życzenie, może również pozostać od kolejnego, drugiego roku, na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Aby móc skorzystać z tego prawa, konieczne jest złożenie podania o urlop wychowawczy w odpowiednim terminie. Ważne jest trzymanie się obowiązujących kobietę dat – w przeciwnym razie pracodawca może stwierdzić, że nie wszystkie formalności zostały dopełnione i w związku z tym mimo podania o urlop wychowawczy nie może on zostać kobiecie udzielony.
Jeśli chodzi o samo podanie o urlop wychowawczy, składany jest wyłącznie na życzenie pracownika. Należy go złożyć nie później niż na równe 3 tygodnie przed czasem, kiedy pracownik chce zacząć z niego korzystać, a więc 21 dni wcześniej. W przeciwnym wypadku pracodawca ma prawo poczekać z udzieleniem urlopu do czasu upłynięcia ustawowych 21dni. Każdy pracownik powinien pamiętać, że złożenie takiego pisma jest dla pracodawcy wiążące.
Na podaniu o urlop wychowawczy powinny znaleźć się takie dane, jak: imię i nazwisko zainteresowanego urlopem pracownika, imię i nazwisko dziecka, o które chodzi, a także o część urlopu, z jakiej pracownik chce skorzystać.

www.moomspace.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here