Podatki

Kwestia wysokości podatków jest jedną z bardziej intrygujących dziedzin, która poddawana jest co dzień rozmaitym dyskusjom. Debatują nad tym zarówno politycy, związki zawodowe, specjaliści ekonomiczni, jak i zwykli obywatele. Są osoby, które twierdzą, że podatki należy podnieść, szczególnie dla najbogatszych grup osób, są jednak tacy, którzy twierdzą, że należy je jeszcze obniżyć, ustalić jednolite stawki dla wszystkich, wprowadzić nowe podatki, a nawet tacy, którzy chcą podatki znieść. Najpopularniejszym podatkiem jest pit oraz cit, czyli podatek dochodowy. Pierwszy z nich to podatek os osób fizycznych, a drugi to podatek od osób prawnych. Co roku na przełomie kwietnia i maja jesteśmy zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe w najbliższym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie skarbowym. Jeżeli okaże się, że przez cały rok wypracowaliśmy dochód niższy niż kwota wolna od podatku, to załapiemy się na zwrot podatku. Podatek dochodowy wzbudza wiele kontrowersji, gdyż jest uważany za mało efektywny – ludzie pomniejsza się dochód, który sami wypracowali, a zarazem trzeba na ten podatek zużyć sporo sił biurokratycznych. Dużo większe wpływy do budżetu od podatku dochodowego notuje się z tytułu podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług. Obecnie jego najczęściej spotykana postać to 23%, ale niektóre towary są obłożone stawkami 5% lub 8%, choć były już propozycje jednolitego podatku. Podatków jest jednak znacznie więcej. Często pobieranym podatkiem jest podatek od nieruchomości, do którego zaliczamy podatek leśny lub podatek gruntowy, akcyzę, czy cło, które również są podatkami od towarów i usług. Cło dotyczy jednak towarów granicznych, a akcyza to podatek wliczany bezpośrednio do ceny artykułu. Są też podatki od posiadania psa, środków transportu, czynności cywilnoprawnych, czy też podatek od gier. Jest także podatek od spadków i darowizn, który dotyczy osób fizycznych, które nabyły prawa majątkowe do pewnych rzeczy. Aby dowiedzieć się więcej na temat podatków, należy wpisać w wyszukiwarkę takie hasła jak: „podatek dochodowy cit i pit kiedy zapłacić”, „stawki podatku dochodowego”, „stawki podatku VAT”, „podatek od spadków i darowizn stawki”, „jak zapłacić cło”, „jak zapłacić akcyzę”, „kiedy płacimy podatek od posiadania psa”, „podatek od spadków i darowizn przedmiot opodatkowania”, czy „podatek gruntowy przedmiot opodatkowania”, a dowiemy się zdecydowanie więcej na temat charakterystyki tych podatków. Podatki mają różne funkcje. Przede wszystkim mają za zadanie dostarczyć pieniądze do budżetu państwa, co spowoduje, że będzie można opłacić niektóre inwestycje takie jak wojsko, policja, oświata, służba zdrowia, czy np. budowę dróg albo poszczególnych obiektów. Inną funkcją jest funkcja redystrybucyjna, która ma za zadanie zmniejszać nierówności społeczne. Głównie osoby o większych dochodach mają przekazywać większe podatki, dzięki czemu państwo może przekazać więcej na osoby o gorszej sytuacji materialnej i pomoc dla nich. Podatki mogą być nakładane nie tylko przez państwo, ale i przez jednostki samorządu terytorialnego.

www.inwestycyjnawolnosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here