Radca prawny

Radca prawny to niezwykle wymagający zawód. Gdzie pracuje radca prawny? Jakie ma prawa i obowiązki?

Miejsca pracy

Radca prawny może pracować w biurach, urzędach gminy, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Może także założyć własną spółkę na określonych przez prawo zasadach.

Prawa i obowiązki

Radcy prawni należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Powinni oni posiadać specjalistyczną wiedzę i legitymację radcy prawnego. Jakie cechy są związane z pracą radcy? Są to między innymi:

– doniosłość i prawidłowe działanie w zgodzie z wykonywanym zawodem i interesem publicznym,
– zachowanie tajemnicy zawodowej,
– niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej.

Radca służy interesom sprawiedliwości – wypełnia obowiązki w sposób rzetelny i uczciwy. Wykonuje on pracę na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego lub w spółkach; partnerskich, cywilnych lub prawnych, komandytowych lub komandytowo – akcyjnych. Zawarta umowa o pracę określa czas pracy, miejsce pracy, rodzaj umowy i wynagrodzenie.

Spółki

Wykonując zawód w spółce partnerskiej, cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, partnerami mogą być; radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub pracownicy zagraniczni wykonujący praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku. Przedmiotem działalności spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

Radca prawny a adwokat

Zawód radcy prawnego jest zbliżony do zawodu, jakim jest adwokat. Jednak główna różnica polega na tym, że w zakresie uprawnień radca prawny może wykonywać pracę także w stosunku pracy (w odróżnieniu od adwokata). W tym przypadku nie może wystąpić jako obrońca w sprawach przestępstw i przestępstw podatkowych – chyba, że dotyczy to pracowników naukowych lub naukowo dydaktycznych.

Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych to nie jedyna umiejętność, jaką powinien nabyć radca prawny. Taka praca wiąże się ze sporym stresem, obciążeniem psychicznym i zobowiązaniami. Ma on szeroki zakres obowiązków, dlatego w trakcie pozyskiwania tego zawodu, musi przejść odpowiednie etapy nauki i praktyki zawodowej. To pozwoli na fachowe wykonywanie obowiązków.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here