Identyfikacja obywateli

Każde cywilizowane państwo stara się identyfikować obywateli. Ma to szerokie zastosowanie, od prowadzenia statystyk aż po konkretną weryfikację osób, np. w przypadku dokonanych przestępstw.
Każdy z nas, może być zidentyfikowany na kilka sposobów. Nasze dokumenty jak dowody osobiste czy dokumenty prawa jazdy, posiadają swój unikalny numer. Numery kont bankowych są także unikalne, ale najważniejszym z punktu widzenia państwa jest numer pesel. Nazwa ta to skrót od wyrażenia Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności jest to po prostu rejestr, który służy do gromadzenia informacji identyfikujących tożsamość obywatela i jego statusu administracyjno-prawnego. Dotyczy on także nie tylko obywateli naszego kraju, ale także cudzoziemców. Standardowo numer PESEL składa się z 11 cyfr.

Co oznaczają cyfry w peselu?
Pierwsze 6 cyfr numer identyfikacyjnego określa datę urodzenia i jest ona zapisywana w postaci: RRMMDD, czyli pierwsze dwie określają rok urodzenia, następne dwie miesiąc a dwie ostatnie — dzień urodzenia. Cyfry 7-9 oznaczają serię numeru PESEL. Liczba 10 oznacza zakodowaną płeć. Przyjęta została zasada, że liczby nieparzyste określają płeć męską, a liczby parzyste są stosowane w przypadku kobiet. Ostatnia cyfra numeru to liczba kontrolna, która jest wyznaczana według specjalnego algorytmu.

Jako że numer PESEL, to nasza najważniejsza dana identyfikacyjna, powinniśmy się szczególnie troszczyć o zachowanie go w tajemnicy i nieudostępnianie osobom postronnym. Zdarzały się przypadki, że dochodziło do kradzieży tożsamości lub innych przestępstw z wykorzystaniem numeru PESEL innej osoby.

www.kobiecosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here